• Residentie Amadeus Maarssen

Woningborg

U heeft als koper recht op een Woningborg-certificaat. Het project Residentie Amadeus is ingeschreven bij Woningborg en het bouwplan, waarvan de koopwoning deel uitmaakt, is geaccepteerd door Woningborg.

 

Zekerheden certificaat nieuwbouw

Het Certificaat Nieuwbouw biedt u als koper een aantal belangrijke zekerheden.

 

De afbouwwaarborg

In geval van faillissement van de aannemer zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan wordt een schadeloosstelling verstrekt In dit geval conform de vastgestelde regels in de voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

 

De herstelwaarborg

Wij garanderen de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstellen we dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen voor u.

Woningborg